Den prim√¶re √•rsag til mistrivsel og triste dage - er kaos i f√łlelseslivet
"

Den prim√¶re √•rsag til mistrivsel og triste dage - er kaos i f√łlelseslivet

Den primære årsag til mistrivsel og triste dage
- er kaos i følelseslivet

 
DINE PROBLEMER ER ILLUSIONER ! 
 
Alt for mange mennesker TROR de er syge !! Men det er de IKKE. 
 
Du er bare et HELT normalt menneske, med nogle basale livsstilsproblemer, SOM SAGTENS KAN LØSES - hvis du gider. 
 
_______________________________________________________________
 
Psykiatrien er i en krise, hvor de problemer, den er sat til at løse – de psykiske lidelser – er ved at vokse fagkundskaben og alle os andre over hovedet. 
 
- Flere og flere bliver sygeliggjort gennem diagnoser, sygemeldinger og afhængighed til piller 
- Flere og flere overgår til pilleafhængighed
- Flere voldshandlinger og selvmord
- Flere mistrives med nye diagnoser
 
OG der er en eksplosiv udvikling af nye psykofarmakapræparater, der flittigt bruges. SUK SUK.

PSYKIATRIENS RESULTAT:  Flere mennesker med problemer der belaster samfundet. 
 
Det kan vel ikke være helt hen i vejret at spekulere på, om der kunne være noget fundamentalt galt i forståelsen af problematikken hos psykiatrien? 
 
Psykiatrien koster millarder om måneden. Alene kostede blot bygningen i Aabenraa 500 millioner, da den blev bygget til formålet i 2015.
http://psykiatrienisyddanmark.dk/wm360313
 
Psykiatriens forklaring af årsagen til psykisk sygdom har i årevis været, at den skyldes en "kemisk ubalance" i hjernen. Det er aldrig bevist!! 
 
Det er dog en forklaring der har passet godt ind i medicinalindustriens forklaring på, hvorfor vi har brug for deres kemisk fremstille præparater, for at komme tilbage i balance igen. 
 
Det er sandt, at man kan måle en "kemisk ubalance" i hjernen på patienter, der lider af en psykisk sygdom. Men man kan også måle en kemisk ubalance i hjernen, når et menneske for eksempel er forelsket, vred eller sorgfuld. Årsagerne til den "kemiske ubalance" er i alle tilfælde den samme. Den kemiske ubalance stammer fra følelseslivet.
 
Staten, kommunerne tømmer alle kasser pga. psykiatrien - som behandler “sygedomme” med medicin. I Lyngmetoden behandler vi livsstilsproblemer med nye færdigheder. 
 
Årsagen til at psykiatrien får flere og flere kunder er at de ikke hjælper folk af med deres problemer - nej de giver dem blot en diagnose og en håndfuld dyre piller. 
 
I Lyngemetoden er vi overbevist om at et trist liv skyldes kaos i følelseslivet. Psykisk lidelser skyldes undertrykte følelser.
 
Den primære årsag til mistrivsel og triste dage er kaos i følelseslivet.

Jeg mener at psykisk “sygdom” skyldes undertrykte følelser.
 Følelsen af at være glemt, ignoreret, ubetydelig, ikke god nok osv. Eller: 
 
- Kærlighedstab fra et livsvigtigt fællesskab eller en vigtig relation. 
- Traumatiske tab af en intim kontakt 
- Uoverskuelige problemer          
- Traume, skyld og skam
- Smertefulde oplevelser
- Mislykket kærlighed  
- Økonomiske kriser 
- Ophobet smerte
- Svigt
 
 
MEN Hvordan opstår sygdom, lidelse og elendighed ?
 
Jeg mener, at problemer med sig selv og problemer med andre er en af de store årsager til problemer og smerter i livet. 
 
Mange mennesker er rent ud sagt undersocialiserede. De mangler viden, værdier, holdninger, overvejelser, erkendelse og færdigheder for social tilpasning. 
 
De har problemer med omverdenen, familie, venner, kollegaer og naboer. De skaber lidelser, fordi de ikke forstår, hvordan man undgår problemer. 
 
Nogen dummer sig pga af manglende viden og resultatet er at de føler sig udsatte, ensomme og uden for fællesskabet.
 
Andre oplevelser som:
- at blive forrådt af en nær ven 
- svigtet af ens nærmeste
- udstødt fra fællesskabet
- ydmyget og hånet forudsager 
Når menneskets sjælesmerter er så uønskede, som de er, og så forstyrrende for vores velfærdsstat, er det fristende og nærliggende at definere dem som sygdomme. Det er en “genial” manøvre, for nu kan disse “besværlige” tilstande henvises til behandling i medicinsk regi i psykiatrien - og så tjener medicinal industrien igen millarder, på mennesker der bilder sig selv ind at piller er den rette løsning. 
 
Og hvad gør det offentlige ?
Det offentlige betaler millarder for psykolog og pille tilskud, som handler om hvad ? For mange, at sidde og klø sig selv i navlen og græde og trøste sig selv over fortidens smerter igen og igen. Men når man tænker tilbage på fortidens smerter genlever man sine smerter igen og igen - og for mange forværrer det situationen. 
 
Danmark symptombehandler i stedet for at årsagsbehandle og det er nærmest idiotisk. 
 
Det havde været både nemmere, billigere og bedre at lære folk at tilgive, sætte en streg i sandet og komme videre. Men det er der jo ingen penge i. 
 
I Lyngemetoden træner vi ikke folk i at smerte-håndtere, vi lære folk at løse deres problemer. 
Mange folk er IKKE syge - de har blot ondt i følelserne og de har helt almindelige livsstilsproblemer 
 
Men en piller kan ikke ændre dine færdigheder - piller kan sætte en dæmper på dine følelser, så du ikke længere mærker smerten - (og / eller glæden ved livet) 
 
- og velkommen til en zombie tilværelse - uden glæde... 
 
I Lyngemetoden navngiver vi ikke “sygedomme” gennem diagnoser og giver sygdommen identitet. Vi analyserer IKKE fortiden og giver IKKE piller.  
 
Folk dør mens de er levende, fordi de går rundt inde i en osteklokke,
 uden nogen evne, lyst eller forståelse for at tage ansvar for eget liv. 
 
Vi træner folk i nye færdigheder - og det virker.
Pludselig begynder folk at forstå hvorfor smerter og problemer opstår - og hvordan man undgår dem - og undgår den adfærd der leder til dem.

I Lyngemetoden synliggør vi, at folk selv har et ansvar og medindflydelse på den måde, de forvalter deres tilværelse på og vi leverer de nødvendige redskaber dertil.
 
Jeg siger ikke at Lyngemetoden kan fjerne alle diagnoser og smerter. MEN jeg siger at Lyngemetoden 100% kan forøge menneskers niveau af glæde og livskvalitet markant !
 
Det har vi masser af eksempler og historier om. Vi træner folk i nye færdigheder gennem 7 måneders online træning og samtaler - og der er ingen tvivl om, at når folk får nye færdigheder, mindsker de årsagerne til at mistrivsel og lidelser opstår. Derved bliver mange piller lige pludselig overflødige.

Mange mennesker går rundt i den vildfarelse at der ikke er løsninger på deres problemer - for havde de kendt løsningen havde de vel løst deres problem. 
 
I Lyngemetoden kender vi (i al ydmyghed) løsningen til alle problemer. For her er ingen unikke. Faktum er, at der er millioner der har haft akkurat det samme problem som dig, og dermed er der hundredevis af tusinder der har løst problemet for dig. 
 
Dermed kan du også finde en løsning og dermed forløse dig selv for dit indre fængsel. 
 
Mange gange er vores problemer illusioner. Det er jo ikke sandt at der ikke findes løsninger - det er en illusion. Det er jo ikke sandt at du er mindre værd end andre, det er en illusion. Det er jo ikke sandt at der ikke er svar og læsninger på fremtidens problemer - nej det hele er din illusion, og så længe du fastholder og tolerere den, kommer du ikke til at ville give slip på den. Og dermed fastholder du (læs fastlåser) du dig i din egen elendighed. 
 
Vi giver folk ansvaret tilbage. Vi fortæller løsningerne på folks problemer og træner dem i at løse dem, frem for klinisk psykologi, hvor man primært snakker og symptombehandler med piller.

Her har vi to beviser ud af 62 filmede historier: 

Jimmis historie 
Majkens historie 
 
Blot nogle tanker fra mig - læs mere på dansk psykolog forening. 
 
Venlig hilsen Søren Lynge 
www.lyngemetoden.dk  - en ny psykologisk retning 
Et forskningsbaseret træningssystem i Positive Færdigheder
 
Hør os på Spotify 
Se os på YouTube 
Eller mød os når vi i 2020 besøger 42 byer til 42 berigende åbne foredrag. Se mere på www.billetto.dk

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.