Godt Nytår - Du er ikke syg
"

Godt Nytår - Du er ikke syg

BLOG af Søren Lynge 
 
Nytåret er en glimrende anledning til at ligge noget gammelt bag sig. 
 
Alt for mange mennesker holder fast i ting som burde være dødt i deres liv. Men benyt anledningen i dag til at ligge alt det gamle og triste bag dig. Så kan der blive plads til noget nyt og SMUKT. 
 
Husk før en blomst kan vokse op og skabe liv, skal den have de rette forudsætninger. 
 
Kys dine gamle VANER farvel. Sig farveller til venner der ikke bygger dig op. 
 
Se ind i dig selv. Er der attituder og indre smerter -måske bitterhed eller lidt selvmedlidenhed eller skuffelser, som du burde skille dig af med ? Så benyt anledningen til at kysse det farvel i 2020. 
 
At holde fast i ting (relationer, gamle vaner, holdning, tanker etc) som burde være døde - kræver ENORME mængder af energi. 
 
GIV SLIP 
 
Du har måske en god grund til at forblive i smerten, MEN giver du ikke slip vil dit fokus på dine smerter og problemer fylde så meget mentalt - at de vil komme til at stå i vejen for: 
 
 • Velsignelser
 • Åbne døre      
 • Nye venner 
 • Nye oplevelser   
 • Forfremmelser etc. 
 
Kommende gode og smukke ting, er alle ting som TILHØRER dig. Afhold dig ikke for succes i 2020. Succes tilfalder dem, der er klar til den. Den der gør op med fortiden og nu står med åbne arme. 
 
Hvis du ikke kysser de forkerte mennesker farvel - vil du aldrig komme til at møde de rigtige mennesker i 2020. 
 
Hvis du har venner der ikke bakker dig op og frembringer det bedste i dig - så kys dem farvel — så er der nye og bedre venner derude! 
 
Og husk - har du lidelser som frastjæler dig din livskvalitet. Så benyt 2020 til at gøre en forskel. 
 
Alt for mange mennesker TROR de er syge
Psykiatrien er i en krise, hvor de problemer, den er sat til at løse – de psykiske lidelser – er ved at vokse fagkundskaben og alle os andre over hovedet. 
 
 • Flere og flere bliver sygeliggjort gennem diagnoser, 
  sygemeldinger og afhængighed til piller 
 • Flere og flere overgår til pilleafhængighed
 • Flere voldshandlinger 
 • Flere selvmord
 • Flere mistrives 
 • Flere nye diagnoser
 • Eksplosiv udvikling af nye psykofarmakapræparater, der flittigt bruges

PSYKIATRIENS RESULTAT:  Flere mennesker med problemer der belaster samfundet. Det kan vel ikke være helt hen i vejret at spekulere på, om der kunne være noget fundamentalt galt i forståelsen af problematikken hos psykiatrien? 
 
Psykiatriens forklaring af årsagen til psykisk sygdom har i årevis været, at den skyldes en "kemisk ubalance" i hjernen. Det er aldrig bevist.
 
Det er dog en forklaring der har passet godt ind i medicinalindustriens forklaring på, hvorfor vi har brug for deres kemisk fremstille præparater, for at komme tilbage i balance igen. Det er sandt, at man kan måle en "kemisk ubalance" i hjernen på patienter, der lider af en psykisk sygdom. Men man kan også måle en kemisk ubalance i hjernen, når et menneske for eksempel er forelsket, vred eller sorgfuld. Årsagerne til den "kemiske ubalance" er i alle tilfælde den samme. Den kemiske ubalance stammer fra følelseslivet.
 
Psykiatrien behandler “sygedomme” med medicin, i Lyngmetoden behandler livsstilsproblemer med nye færdigheder. 
 
Årsagen til at psykiatrien får flere og flere kunder er at de ikke hjælper folk af med deres problemer - nej de giver dem blot en diagnose og en håndfuld dyre piller. 
 
I Lyngemetoden er vi overbevist om at et trist liv skyldes kaos i følelseslivet. Psykisk lidelser skyldes undertrykte følelser.
 
Den primære årsag til mistrivsel og triste dage er kaos i følelseslivet


Jeg mener at psykisk “sygdom” skyldes undertrykte følelser.
 • Følelsen af at være glemt, ignoreret, ubetydelig, ikke god nok osv.
 • Kærlighedstab fra et livsvigtigt fællesskab eller en vigtig relation. 
 • Traumatiske tab af en intim kontakt 
 • Uoverskuelige problemer          
 • Traume, skyld og skam
 • Smertefulde oplevelser
 • Mislykket kærlighed  
 • Økonomiske kriser 
 • Ophobet smerte
 • Svigt
Hvordan opstår sygdom, lidelse og elendighed ?
 
Jeg mener, at problemer med sig selv og problemer med andre er en af de store årsager til problemer og smerter i livet. 
 
Mange mennesker er rent ud sagt undersocialiserede. De mangler viden, værdier, holdninger, overvejelser, erkendelse og færdigheder for social tilpasning. 
De har problemer med omverdenen, familie, venner, kollegaer og naboer. 
De skaber lidelser, fordi de ikke forstår, hvordan man undgår problemer. 
Nogen dummer sig pga af manglende viden og resultatet er at de føler sig udsatte, ensomme og uden for fællesskabet.
Andre oplevelser som: 
- at blive forrådt af en nær ven 
- svigtet af ens nærmeste 
- udstødt fra fællesskabet 
- ydmyget og hånet forudsager  
Kan også forudsage indre kaos og gøre at ens livsværk falder fra hinanden. 

Krop-psyke forsvaret gå i gang med at udvikle en masse krumspring og psykiske mærkværdigheder, som de kan ikke kobe med: Negative tankesæt, høren-stemmer, depression, skære, OCD, spiseforstyrrelser, angst. - for at distrahere fra og dæmme op for smerten.   
 
Når menneskets sjælesmerter er så uønskede, som de er, og så forstyrrende for vores velfærdsstat, er det fristende og nærliggende at definere dem som sygdomme. Det er en “genial” manøvre, for nu kan disse “besværlige” tilstande henvises til behandling i medicinsk regi i psykiatrien - og så tjener medicinal industrien igen millarder, på mennesker der bilder sig selv ind at piller er den rette løsning. 
 
Mange folk er IKKE syge
 - de har blot ondt i følelserne og de har helt almindelige livsstilsproblemer 
 
Men en piller kan ikke ændre dine færdigheder - piller kan sætte en dæmper på dine følelser, så du ikke længere mærker smerten - (og / eller glæden ved livet) 
 
 • og velkommen til en zombie tilværelse. 
 
Mulighederne for smerteundvigelse er legio, og psykiatrien står interessant nok parat hvert år med talrige nye forslag til nye diagnostiske kategorier, der sygeliggør endnu flere (normale) mennesker og giver dem den falske forestilling, at eksperterne ved, hvad der er galt med dem, og at de kan blive normale ved at tage medicin – til stor glæde for medicinalindustrien, som tjener imponerende summer på denne udvikling.
Af Peter Damgaard-Hansen, aut. psykolog, Integreret Psykologi
 
 
I Lyngemetoden navngiver vi ikke “sygedomme” gennem diagnoser og giver sygdommen identitet. Vi analyserer IKKE fortiden og giver IKKE piller.  
Vi træner folk i nye færdigheder - og det virker. 
Pludselig begynder folk at forstå 
hvorfor smerter og problemer opstår - og hvordan man undgår dem - og undgår den adfærd der leder til dem. 

I Lyngemetoden synliggør vi, at folk selv har et ansvar og medindflydelse på den måde, de forvalter deres tilværelse på og vi leverer de nødvendige redskaber dertil.
 
Jeg siger ikke at Lyngemetoden kan fjerne alle diagnoser og smerter. MEN jeg siger at Lyngemetoden 100% kan forøge menneskers niveau af glæde og livskvalitet markant !
 
Det har vi masser af eksempler og historier om. Vi træner folk i nye færdigheder gennem 7 måneders online træning og samtaler - og der er ingen tvivl om, at når folk får nye færdigheder, mindsker de årsagerne til at mistrivsel og lidelser opstår. Derved bliver mange piller lige pludselig overflødige. 
 
Blot nogle tanker fra mig. 
Læs evt. mere på Dansk Psykolog forening. 
 
Venlig hilsen Søren Lynge 
Et forskningsbaseret træningssystem i Positive Færdigheder
 
Hør os på Spotify 
Se os på YouTube 
Eller mød os når vi i 2020 besøger 42 byer til 42 berigende åbne foredrag. Se mere på www.billetto.dk  

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.